31 Riches — Mark Veldt

Psalm 107:1-9,43

Ecclesiastes 2:18-23

Luke 12:13-21